Publikációk
2012. 08. 16., 10:35

Hallgatni arany?

A bankok lakossági megítélése javuló tendenciát mutat

A 2012-ben megújult Bankindex kutatás egy újabb, a pénzügyi szektorral kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgáló blokkal bővült. Ennek részeként kéthavonta megvizsgáljuk többek között a hitelfelvétellel, költésekkel, megtakarításokkal kapcsolatos várakozásokat, a bankokkal szembeni attitűdöket, valamint a pénzintézeti szektor meghatározó intézményeinek ismertségét, megítélését.

A 2012. júliusi hullám adatai – bár ilyen rövid távon nem vártunk elmozdulást – a korábbiakhoz képest érdekes változásokat mutattak a bankok megítélése terén.

Az eredmények bemutatása előtt érdemes röviden bemutatni a vizsgálati módszertant. A bankokkal kapcsolatosan hat állítást mutattunk, és azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy igaznak tartják-e ezeket általában a bankokra, a bankszektorra gondolva. Ahhoz, hogy helyesen tudjuk értékelni az eredményeket, ugyanezen állítások szerint értékeltettük általában a multinacionális cégeket is. Természetesen azt vártuk, hogy a bankok megítélése általában negatív lesz, de szerettük volna látni, hogy ez túlmutat-e a multinacionális cégekkel kapcsolatos fenntartásokon.

Először is, a multi-ellenes vélekedések valóban erősek a kutatás adatai szerint. A válaszadók kevesebb, mint harmada gondolja, hogy a multikban meg lehet bízni, hogy tisztességesek, illetve, hogy korrektek. Azzal ugyanakkor több, mint a válaszadók fele tud egyetérteni, hogy a tevékenységük hasznos, vagy hogy komoly beruházásokat végeznének. Tehát a kutatás szerint a magyarok emocionálisan erőteljesen, de a racionális gondolkodás szintjén is meglehetősen elutasítóak a multikkal szemben.

A bankok megítélése ennél rosszabb. Az érzelmi viszonyulást kifejező állítások mentén rendre elmarad a bankok eredménye a multik egyébként is alacsony adataihoz képest. Egy szempontból azonban megelőzi őket: a bankokról inkább gondolják, hogy fontos a tevékenységük – vélhetően azért, mert közismert a bankok lényeges szerepe a gazdaság, vagy akár a lakosság anyagi fejlődése alakulásában.

A bankokkal szembeni ellenérzések tehát erősebbek, mint a multikkal szembeniek, ugyanakkor érdemes megnézni az időbeli változásokat is.

A multikról alkotott vélemények alig változtak, a statisztikai teszt szerint az egyes kérdezési hullámok közötti eltérések nem szignifikánsak.

Változott ugyanakkor a bankok megítélése, mégpedig statisztikailag is szignifikánsan a bizalom és a tisztesség vonatkozásában.

Ezek a változások mind pozitív irányúak, bár még ezzel együtt sem érik el általában a multinacionális cégek eredményeit.

Különösen érdekes azt látni, hogy miközben javul a szektor megítélése, addig csökken azok aránya, akik szerint sokat lehet hallani mostanában a bankokról.

Talán nem túlzás az a feltételezés, hogy a tavaly őszi, idei év elejei, a végtörlesztéssel kapcsolatos kommunikációs zaj elülte pozitívan hatott a bankok megítélésére. Az még kérdés, hogy ez a tendencia tartós lesz-e, de azt megígérjük, hogy év végén is megnézzük az eredményeket a Bankindex hatodik hulláma után.